Loading

TƯ VẤN SET UP VÀ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN_RESORT

Dịch vụ   11/01/2019


1.Tư vấn chiến lược kinh doanh bao gồm ngắn hạn, dài hạn:

Nghiên cứu khảo sát thị trường.Định vị thị trường.Chiến lược cạnh tranh .Kế hoạch kinh doanh chi tiết cho ngắn hạn (6 tháng - 1 năm), Kế hoạch kinh doanh dài hạn.

2.Tư vấn đầu tư, khai thác công năng sử dụng

Công năng sử dụng khu dành cho khách hàng các khu dịch vụ của Khách sạn Ẩm thực... Công năng sử dụng khu dành cho sản xuất, chế biến, kinh doanh. Công năng các khu hỗ trợ dịch vụ và khu nội bộ văn phòng.

3.Tư vấn mua bán và cung cấp thiết bị vật dụng giai đoạn khởi tạo.

Trang thiết bị phòng, nhà hàng, bếp.. Thiết bị, dụng cụ phục vụ. Thiết bị máy móc cho phòng, nhà hàng, bếp, bar.. Tư vấn nguồn hàng hóa đầu vào.

4.Tư vấn, xây dựng và đưa ra sản phẩm dịch vụ đặc thù

Các gói kinh doanh phòng, ẩm thực.Thực đơn ăn, uống, giải trí... Các gói dịch vụ gia tăng cho phòng, nhà hàng.

5.Xây dựng quy trình, quy chế làm việc cho bộ máy hoạt động kinh doanh của Khách Sạn bao gồm tất cả các bộ phận.

Mô tả chức năng nhiệm vụ cho nhân viên các vị trí.Nội quy lao động, sổ tay nhân viên. Quy trình quản lý Khách sạn, Ẩm thực, kế toán.. Quy chế hoạt động của Khách sạn, Ẩm thực... Quy chuẩn của sản phẩm. Quy trình làm việc cho các bộ phận.

6.Xây dựng, tuyển dụng, đào tạo và quản trị nguồn nhân lực trong giai đoạn khởi tạo.

Định biên nhân sự. Tuyển dụng, Đào tạo cơ bản.Đào tạo nâng cao. Đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ khung.

7.Quản lý vận hành giai đoạn khởi tạo

Quản lý vận hành cho chạy thử. Khắc phục điều chỉnh ngay những hạn chế bất cập. Từng bước chuyển giao quyền hành và vai trò cho đội ngũ quản kế thừa.

8.Giám sát quản rủi ro

Giám sát đánh giá các bộ phận bao gồm chiến lược kinh doanh.Ngăn chặn giảm các rủi ro sau khi khai trương.Bổ sung nâng cấp khẳng định thương hiệu qua các dịch vụ khách hàng

x