Loading

Cung cấp tài liệu setup và hướng dẫn vận hành HOTEL_RESTAURANT_BAR_KARAOKE

Dịch vụ   11/01/2019


Bộ tài liệu này sẽ giúp các quản lý đang thực hiện công việc Set up dịch vụ Hotel/Restaurant hoặc dịch vụ giải trí ,hoàn thành tốt công việc,dựa theo bảng kế hoạch chi tiết các mục cần thực hiện và chỉ định các cấp liên quan tham gia và cập nhật.Các chỉ số việc sẽ cảnh báo mức độ theo biểu đồ nếu các việc gặp các lỗi trong hệ thống hoặc chậm trễ ngày dự định mở cửa.Mức độ cv sẽ báo tự động,tự đánh giá và hướng dẫn cách khắc phục. (Vd :cần xem lại các ccdc ,hàng hoá..kho lưu trữ,mẫu giấy tờ liên quan...vv.)
Ngoài ra các quản lý Set up đánh giá hiệu quả thành công doanh thu của dự án thông qua bảng dự báo doanh thu được phân tích tỉ mỉ và chuyên nghiệp. (Bộ tài liệu Setup có hơn 1.500 tài liệu)
-Bộ tài liệu khới nghiệp sẽ giúp các đầu tư có kế hoạch thực hiện dự án khả quan và hiệu quả thông qua bảng chi tiết bảng tính chi phí ,Các danh sách cần đầu tư,chi phí vận hành,chi phí ccdc,danh sách cung cấp các mặt hàng uy tín.Bảng dư báo doanh thu,Bảng giám sát các cấp,Bảng tính cost nước,thực phẩm,Các quy trình,nội quy hệ thống và tài liệu mật dự án...vv( Bộ khởi nghiệp có hơn 1.700 tài liệu)
-Bộ tài liệu công cụ cho quản lý điều hành sẽ giúp quản lý nắm rõ hơn vai trò của mình cũng như quản lý tốt công việc mình,thông qua các tài liệu quy trình thực hiện,Mô tả cv,tài liệu đào tào,kiến thức quản lý hệ thống bằng Tầm ảnh hưởng.Tài liệu kế hoạch kinh doanh,marketing,đánh giá KPI và nhiều tài lệu giá trị khác..vv.v (Bộ công cụ quản lý có hơn 700 tài liệu)
x